Studená Žilina

Bol studený októbrový večer. Školské povinnosti som už mal za sebou a tak som sa rozhodol poprechádzať sa po tom mojom študentskom mestečku…