O mne

Ing. Sebastián Baran

Ahoj,

volajú ma všelijako, ale prezývajú ma Base, hoci moje skutočné meno je Sebastián.

Žijem v Košiciach a venujem sa veciam okolo verejnej dopravy, dopravnému plánovaniu a urbanizmu – aktuálne na košickom magistráte na Útvare hlavného architekta.

V minulosti som fotil a písal pre imhd.sk, najmä pre ich sekcie Košice a Slovensko a svet.

Pracovné skúsenosti

Mesto Košice

Vedúci referátu (2021 – dnes)

Referát infraštruktúry, Odd. Útvar hlavného architekta mesta Košice

Vediem referát, ktorého hlavnou úlohou je tvoriť koncepciu rozvoja dopravného systému, inžinierskych sietí a zelene ako súčasť urbanistickej koncepcie mesta a aplikovať ju do praxe.

Referent pre dopravu (2019 – 2021)

Odd. Útvar hlavného architekta mesta Košice

Referent pre parkovanie (2019 – 2019)

Referát dopravy

imhd.sk

Hovorca a správca sociálnych sietí

Šéfredaktor imhd.sk Slovensko a svet

Šéfredaktor imhd.sk Košice

Redaktor

Pomocný redaktor

Vzdelanie

Žilinská univerzita v Žiline

Cestná doprava, inžinierske štúdium (2016 – 2018)

Cestná doprava, bakalárske štúdium (2012 – 2016)

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice

(2008 – 2012)